Omedelbar ekonomisk insikt

 Kundcentrerad flexibilitet   ♦   Effektiva arbetsflöden   ♦   Integrerad budgethantering

Dashboard4795-2048x1079

 Omedelbar Insikt

 • Få direkt tillgång till vital ekonomisk information med vårt molnbaserade plug-and-play-system. 

Kundcentrerad Flexibilitet

 • Vi utformar anpassade rapporter och dashboards som tillgodoser specifika informationsbehov och beslutsstöd, samt möjliggör en djupare insikt och analys

Systemintegration

 • Vi säkerställer smidig integration med andra affärssystem och datakällor, och skapar därmed en centraliserad och effektiv arbetsyta som sammanför all nödvändig informatio
Vkoll och andra system_2

Effektiva Arbetsflöden

 • Exportera rapporter: Direkt till Excel, PowerPoint eller PDF.
 • Teams-integration: Diskutera rapporter direkt i Teams.
 • Prenumerationer: Löpande rapporter via e-post för vidare analys.
 • Bokmärken: Snabb åtkomst till ofta använda vyer.
 • Filterpanel: Anpassade urval för effektiv rapportering.

Integrerad budgethantering

 • Skapa nya underlag: Enkelt baserat på tidigare data.
 • Flexibel inmatning/justering: Automatiskt periodiserade årstotaler eller enskilda månader.
 • Delegera ansvar: Verktyg som underlättar samarbete och spårbarhet.
 • Automatiska prognoser
 • Direkt analys: Efter en färdig budget i Verksamhetskoll.

”Vårt absolut viktigaste resultatuppföljningsverktyg.”
Caroline Turkowitch, CFO/COO, LW Fastighetsförvaltning

”Bygg-Sveriges bästa verktyg för uppföljning…”
Sven Eriksson, CFO, Stjernplan Entreprenad

”Verksamhetskoll har verkligen förenklat vår projektuppföljning…en ovärderlig del i vår dagliga drift.”
Åsa Lind, CFO, Avent Drift & Innemiljö AB

”Verksamhetskoll har kraftigt effektiviserat vår budget- och prognosprocess, samt givit oss en väldigt bra överblick över flygverksamheten och våra olika resmål.”
Daniel Acar – CFO, Örebro Flygplats

”Rapport-genereringen är särskilt värdefull för oss – att kunna ta fram tydliga, visuella rapporter till kommunstyrelsen och nämnder.”
Thomas Danielsson – Ekonomichef, Torsås Kommun

”Koncernrapporteringen till våra ägare skapas nu med lätthet…”
Albertina Niklassson, Emmaboda Glas AB

2019-11-19_16-05-55
Emmaboda-Glas-Logo-Black-RGB-300-px
logotyp-lwfastigheter-400
logotype

Boka en kostnadsfri demo

Vi håller gärna en personlig demo av Verksamhetskoll för att förklara mer utifrån just era behov och förutsättningar.

Om ni skulle önska så kan vi även hålla denna första demo med era egna data. Helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.