Filterpanelen
Filterpanelen Testar 2

Filterpanelen

  1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
  2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
  3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
  4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
  5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
  6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
  7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
  8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

Testar 2

Provar en yta till