FAQ

Svaret är enkelt – med Verksamhetskoll, så klart!

Verksamhetskoll är ett komplett budget- och analysverktyg med visualiserad redovisning. Den molnbaserade Plug & Play-appen är det enda BI-verktyget ni behöver för att få full kontroll över företagets ekonomi – oavsett vilket affärssystem ni använder och oavsett vilka enheter ni kopplar upp er från. Med Verksamhetskoll får ni en flexibel, standardiserad Business Intelligence-lösning som fungerar på alla plattformar, utan installationer eller specialkopplingar. 

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för teknisk infrastruktur, processer och program som är avsedda för insamling, lagring, sortering, extrahering, kartläggning och analys av verksamhetsgenererade data. Business Intelligence-applikationer som Verksamhetskoll kan hjälpa företag att bättre förstå sin verksamhet, få värdefulla insikter och ta mer välgrundade beslut. BI-verktyg förenklar hantering och bearbetning av stora mängder affärsdata och presenterar resultaten i ett smidigt och lättöverskådligt format. Genom datastödda visualiserade analyser kan organisationer utröna trender, identifiera potentiella förbättringsområden, jämföra sina processer för benchmarking och implementera bästa praxis baserat på normerade nyckeltal. 

Det som särskiljer Verksamhetskoll från andra Business Intelligence-program på marknaden är den unika, molnbaserade Plug & Play-applikationen som bygger på standardiserade filformat och är helt plattformsoberoende. Verksamhetskoll är enkelt att komma igång med och erbjuder ett intuitivt gränssnitt för komplett affärsanalys, budgethantering och visualiserad redovisning i ett och samma verktyg. Här får ni allting samlat i en smidig och prisvärd abonnemangstjänst med en fast månadskostnad. Inga dyra uppstartsavgifter – utbildning och support ingår. En smart investering för varje företag!

All information i Verksamhetskoll inhämtas från standardiserade SIE-filer som enkelt laddas upp i en molnbaserad mapp som är kopplad till systemet. Därifrån sker datasynkroniseringarna löpande enligt önskade intervaller, men uppdateringar kan även göras manuellt vid behov. I Verksamhetskoll förvandlas bokföringsrapporterna till lättöverskådliga tabeller och alla löpande resultat och jämförelser redovisas i visuella grafer, vilket möjliggör smidig analys och vidare bearbetning. Väljer ni Verksamhetskoll Premium kan ni även skapa egna budgetar, prognoser och resultatuppställningar, samt göra enklare koncernelimineringar och utföra mer avancerade administrativa åtgärder, såsom att hantera användare och fördela ansvar över specifika kontogrupper. 

Verksamhetskoll använder sig av standardiserade SIE-filer för att skapa en visualiserad redovisning av företagets finansiella rapporter. Med överskådliga tabeller, vägledande nyckeltal och tydliga diagram med färgade staplar och linjer som illustrerar förändringarna över tid blir det mycket enklare att få en fullständig överblick över organisationens ekonomi. Därmed blir det också lättare att göra kompletta analyser, uppmärksamma avvikelser och förbättringspunkter och fatta välinformerade beslut som leder till mer korrekta framtidsprognoser. 

Verksamhetskoll är baserat på SIE-standarden, vilket är en uppsättning öppna filformat som är framtagna för att underlätta överföring av redovisnings- och bokföringsdata mellan olika program – såväl internt som externt. SIE står helt enkelt för ”Standard Import och Export”. Standardiserade SIE-filer är både leverantörs- och plattformsoberoende, så det spelar ingen roll vilka system ni använder för att skapa dem. Verksamhetskoll är kompatibelt med alla typer av SIE-filer.

Verksamhetskoll finns i två versioner – Standard och Premium 

Verksamhetskoll Standard erbjuder en komplett översikt över organisationens ekonomiska förehavanden. Här får ni alla grundläggande funktioner ni behöver för att utföra kompletta analyser och ta fram tillförlitliga beslutsstöd. Ni kan även exportera diagram och tabeller för vidare presentation i Power Point, PDF eller Excel, skapa bokmärken, prenumerera på rapporter och hålla Teams-möten direkt från utvalda vyer inne i Verksamhetskoll. Standard-paketet gäller för upp till tio användare och 2 GB databasutrymme ingår. 

Verksamhetskoll Premium har samma grundupplägg som Standard, men innefattar även möjligheter att skapa egna budgetar, prognoser och anpassade resultatuppställningar. Därtill finns också en sektion för enklare koncerneliminering, samt användarhantering för administratörer. Via det intuitiva gränssnittet får ni full kontroll över företagets ekonomi. Premium-paketet inkluderar 2 GB databasutrymme och gäller för ett obegränsat antal användare, samt fem budgetadministratörer.

Vi här även branchspecifika versioner.

 • Verksamhetskoll Premium Fastighet
 • Verksamhetskoll Premium Flygplats
 • Verksamhetskoll Premium Redovisningsbyrå/Revisor
 • Verksamhetskoll Premium Kommun

Inga problem, vi skräddarsyr Verksamhetskoll enligt era önskemål. Har ni behov av kopplingar mot andra system och datakällor?  Det kanske uppstår behov av färdiga styrelserapporter, koll på försäljning, produktion, projektredovisning? Ni kanske vill ha med vinstavräkning, inköp, order, lager? Har du bara tillgång till informationen så kan vi lösa det åt Er.  Allt för att ni ska få en så komplett bild över er verksamhet som möjligt. Samtliga inlästa bolag, systemkopplingar och databaser blir valbara i instrumentpanelen i Verksamhetskoll och all inhämtad information kan implementeras i rapporter och analyser precis som SIE-filerna från den ordinarie databasen. 

Om ni har några funderingar kring vilka övriga funktioner och unika anpassningsmöjligheter som finns tillgängliga i Verksamhetskoll står vår kunniga support alltid till ert förfogande. Vi kan även bistå med utbildningar vid behov.

Vi stödjer för närvarande integration med Fortnox, Microsoft Business Central och Hogia. Vi arbetar ständigt för att lägga till fler affärssystem i vår lista över stödda integrationer.
Nej, vi har utformat vår lösning för att göra integrationen så enkel och smidig som möjligt. Vi finns alltid till hands för att hjälpa till om du behöver det.
Nej, integrationen påverkar inte prestandan på ditt befintliga affärssystem. Verksamhetskoll arbetar i bakgrunden för att samla, analysera och presentera din data, utan att påverka ditt system.
Du behöver bara ett konto hos Verksamhetskoll och tillgång till ditt affärssystem. Vi finns alltid till hands för att hjälpa till om du behöver det.

Du får total kontroll på hela din resultaträkning. Här är några funktioner du kommer åt med ett klick.

 • Dashboard med standardiserade nyckeltal.
 • Skapa egna rapporter och bokmärken
 • Prenumerera på vyer och få dem till din mejl
 • Samarbeta och dela med dig av vyer via MS Teams
 • Fritextsöka på verifikationer/transaktioner.
 • Löpande jämförelser av resultat och budget/prognos
 • Rullande 3/6/12.
 • Automatiska prognoser baserat på ack utfall och senaste budget/prognos
 • Kontouppställning av resultat och jämfört med Budget och prognos.
 • Kostnadsanalys och rullande 3/6/12 (förhållande till omsättning).
 • Konsoliderat resultat.
 • Justera grovlek/djup på kontouppställningen, ända ner till enskilda transaktioner
 • Exportera direkt till Powerpoint, pdf eller Excel
 • Anpassade resultatuppställningar som man enkelt kan styra och justera själv, direkt i Verksamhetskoll(Premium)
 • Konsolidera resultat från flera bolag(Premium)
Du har lika stor möjlighet att göra urval och analysera som när du arbetar med resultaträkningen. Du får alltså full kontroll på din balansräkning. Här är några av funktionerna:
 • Balansräkning
 • Skapa egna rapporter och bokmärken
 • Prenumerera på vyer och få dem till din mejl
 • Samarbeta och dela med dig av vyer via MS Teams
 • Fritextsöka på verifikationer/transaktioner
 • Kassaflöden
 • Lageromsättning baserad på balansräkningen
 • Exportera direkt till Powerpoint, pdf eller Excel
 • Anpassad balansuppställning som man enkelt kan styra och justera själv, direkt i Verksamhetskoll(Premium)
 • Konsoliderad balansräkning från flera bolag(Premium)

Nu finns det ingen anledning att hoppa över budgetarbetet. I Verksamhetskoll är det så enkelt att du får massor av tid över till att fokusera på kärnverksamheten istället. Här är några funktioner som underlättar ditt arbete:

 • Skapa enkelt en ny budget från ett tidigare år, prognos eller budget.
 • Mata in och justera siffror direkt i Verksamhetskoll
 • Justera och exportera budget till Excel.
 • Analysera direkt efter färdig budget direkt i Verksamhetskoll.
 • Enkelt och snabbt att lägga till ett befintligt utfall i en budget.
 • Lägga till och ta bort konton.
 • Selektera och göra budget på utvalda kontorubriker eller kontogrupper.
 • Verksamhetskoll håller koll på justerade fält vem som ändrat och tidigare värden ända upp till 5 nivåer.
 • Behörighetshantering.
 • Konsolidera budgetar från flera bolag, kostnadsställen och projekt
 • Analysera budget och lägga till kommentarer.
 • Automatiska prognoser baserat på ackumulerat utfall och senaste versioner av budget/prognos
 • Månadsfördela inmatade summor automatiskt efter tidigare års månadsnycklar eller enligt helt nya
 • Procentuella justeringar

Att skapa en prognos i Verksamhetskoll är så enkelt att det nästan är magiskt. Du kan skapa hur många du vill och även ta med ett befintligt utfall för att få en noggrannare prognos. Här är några av funktionerna som du kan använda:

 • Skapa ny prognos från ett tidigare år, prognos eller budget.
 • Justera och exportera prognos till Excel.
 • Analysera direkt efter färdig prognos direkt i Verksamhetskoll.
 • Enkelt skapa prognos och lägga till befintligt utfall.
 • Lägga till och ta bort konton.
 • Selektera och göra prognos på utvalda kontorubriker eller kontogrupper.
 • Håller koll på justerade fält vem som ändrat och tidigare värden.
 • Behörighetshantering.
 • Konsolidera prognos vid koncern.
 • Analysera prognos och lägga till kommentarer.

Det finns flera sätt att justera din budget eller prognos. Här är några sätt som förenklar och snabbar upp ditt budgetarbete.

 • För att öka/minska underlag procentuellt: Välj med en knapptryckning ut alla eller ett antal månader och vilka konton som skall justeras. Ändra enkelt dessa med att trycka på knappen för att öka eller minska dessa procentuellt och skriv in justeringen.
 • Rak fördelningsnyckel: Du har en summa som du vill fördela på ett konto över en eller flera månader. Det gör man enkelt via justeringsknappen till höger om ett konto. Välj de månader och skriv in summan som fördelas automatisk över de månader du valt. Du kan välja att nollställa eller addera det till de tidigare siffrorna som redan ligger där.
 • Automatisk fördelningsnyckel:  Du kan lägga till summa på budgeten eller prognosen på ett konto där du vill fördela över en eller flera månader. Denna funktion räknar automatiskt ut på befintligt underlag och ger dig en fördelningsnyckel att fördela på. Enkelt och smidigt om du behöver justera ex.vis en intäkt men vill behålla en aktuell fördelning hur det sett ut tidigare. Denna går självklart att påverka enligt önskemål om du har fått andra förutsättningar men vill göra en justering av någon eller några månader.

Ja det kan du göra på många sätt. Du kan skapa hur många prognoser och budgetar du önskar och justera dessa. Systemet visar som standard alltid den senaste budgeten eller prognosen men du kan enkelt skifta till en annan som förenklar ditt arbete om du vill jämföra. Här är några funktioner:

 • Du kan enkelt skapa ett underlag från en tidigare budget eller prognos med en knapptryckning. 
 • Vill du gruppera ett antal konton för din budget eller prognos så är det enkelt att göra i Verksamhetskoll.
 • Du kan ta fram ett underlag baserat på olika kriterier. Kanske ett utfall från Q1 från ett år och resten från ett annat år. Eller kanske H1 från en tidigare budget och H2 från en prognos. Allt är möjligt.
 • Det går också att bryta ned arbetet så du kan arbeta bara med del i taget. Du kanske vill fokusera på en intäktsbudget eller bara prognostisera kostnader. Det är bara att välja i dropdownmenyer när du skapar eller arbetar med en budget eller prognos.

Ja det är fullt möjligt och verkligen ett smidigt sätt för att se informationen på ett sätt som blir tydligt och enklare beroende för vem som skall ta del av en rapport.  Vill du ha en eller flera egna resultatuppställingar går det enkelt att skräddarsy dessa själv. Du kan även enkelt lägga till eller ta bort summeringskonton och konton som inte används. Skulle det tillkomma nya konton så lägger systemet upp det som ett o-grupperat konto och ger förslag på vart det skall hamna under för kontonamn.  Detta går att använda sig av både när man arbetar med resultat- och balansräkningen, prognos och budget.

Ja det stämmer, taggar ditt affärssystem upp kundreskontra och leverantörsreskontra så kan du även analysera dessa. Det går till exempel att söka, analysera, göra urval på kund, leverantör och även på konto-nivå. När urvalen eller sökningarna är gjorda får man även upp historik upp till 3 år bakåt i tiden. Överskådliga grafer och tabeller hjälper dig i din analys.
Dessa funktioner kommer upp automatiskt om de finns med i din SIE-fil så du kan göra djupare analyser.
Om de inte följer med kan vi alltid hjälpa dig att göra en direktkoppling mot affärssystemet så öppnar det upp sen en rad med möjligheter att ta fram anpassade rapporter och urvalsmöjligheter.

I Verksamhetskoll Premium kan vi sätta upp en ”SIE-robot” som läser in företagets SIE-filer automatiskt efter önskat intervall. Vill ni ex.vis läsa in en gång i timmen eller varje dag så löser vi detta åt er.

Ja, det finns ett antal funktioner i Verksamhetskoll som underlättar hur man kan tillgodose sig eller andra rapporter på ett enkelt sätt. Det finns även grundfunktioner som snabbar upp ditt arbete med hitta rätt rapport. Här är några funktioner som kommer att underlätta ert arbete.

Möjlighet att bädda in Verksamhetskoll i Sharepoint

 • Ger en bra funktion för att visualisera nyckeltal för det företaget som använder Sharepoint som ex.vis Intranet.

Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF

 • Vill du ta ut en rapport för att delge på ett möte, manuellt skicka ett underlag till någon eller kanske analysera vidare i Excel så finns möjligheten direkt i Verkasamhetskoll.

Chatta i Teams

 • Är det något underlag i Verksamhetskoll som du vill diskutera med någon annan så kan du enkelt börja diskutera detta i en teamschat. Den som blir inbjuden kommer även åt samma vy och information som du själv befinner dig i.

Prenumerationer

 • En funktion för att enkelt tillgodose sig själv eller någon annan med löpande rapporter via e-post. Du ställer in önskat intervall och får ut rapporten där en länk följer med för vidare analys.

Bokmärken

 • Har du återkommande behov att gå ned djupare i en rapport och som kanske kräver flertalet urval kan du enkelt göra ett eget bokmärke där du befinner dig. När du nästa gång behöver kommer till en speciell rapport så kommer du dit med en knapptryckning.

Filterpanelen:

 • I vår filterpanel kan du göra urval beroende på vad du vill se i din rapport. Vill du till exempel välja en eller flera dimensioner eller kanske ett eller flera konton över ett speciellt antal år så det är inga problem i verksamhetskoll. Alla urval du gjort följer även med i hela Verksamhetskoll för mycket snabba analyser.

Boka en kostnadsfri demo

Är ni intresserade av att börja använda er av Business Intelligence via Verksamhetskoll men är osäkra på vilken version som passar ert företag bäst? Vi håller gärna i en personlig demo av Verksamhetskoll för att förklara mer ingående hur alla delar fungerar utifrån just era behov och förutsättningar. Introduktionen kan även hållas med era egna data om så önskas efter påskrivet sekretessavtal. Helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Boka in en demo och få koll på er verksamhet redan idag!

Kanske hittar ni även svaren på era frågor här i vår FAQ.