Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

 Startfliken

 1. Resultat för innevarande år: Om inget filterurval görs visas innevarande årets resultat som mörkblåa staplar, månad för månad. Har man gjort filterurval (punkt 8–15) visas detta.
 2. Föregående års utfall: Skuggan visar föregående års utfall baserat på gjort urval.
 3. Budget eller prognos: Har man gjort budget eller prognos i Vkoll visas den som en röd linje. Håll musen över linjen för att visa informationen. Det är alltid det senaste underlaget som visas automatiskt.
 4. Kvarvarande del av året: Visas som ljusblåa staplar om man gjort en budget eller prognos. Det är alltid det senaste underlaget som visas automatiskt.
 5. Budget på valt urval: Om inget urval är gjort visas data fram till det senaste inlästa verifikationsdatumet.
 6. Summering av aktuellt utfall + resterande del av årets budget/prognos.
 7. Ufallet för föregående år.

 Rullande 12/Glidande medeltal

 1. Ange värde: Ange värdet för hur långt tillbaka du vill få ett medeltal på de rullande siffrorna.
 2. Visualisering av utfall: Utfallet man gjort urval på visualiseras månad för månad.
 3. Trendlinje och medelvärde: Håll musen på den blå linjen för att få fram exakt data. Håll över senaste månadens linje för att få det medelvärdet per månad och du ser även en trendlinje på det urvalet du gjort.
 4. Generella nyckeltal/KPI:er.
 5. Anpassade rapporter eller system: Har du anpassade rapporter eller andra system kopplade till Vkoll hittar du dem här.
 6. Detaljanalys av verifikationer: I Vkoll kan du överallt ta dig till verifikationerna som ligger till grund för ett värde/utfall som du vill analysera djupare. Högerklicka i ett diagram på en månad eller något du är intresserad av i en tabell. Välj ”Granska på samma nivå” och sedan ”Detaljer” så kommer du till detaljfliken med valt urval. Där kan du vidare analysera och sortera på verifikationer och transaktioner.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

 Resultatfliken

 1. Resultatuppställning: På resultatfliken ser du en resultatuppställning med olika utfall och jämförelser baserat på urvalen du gjort. Är inget urval gjort visas informationen fram till dagens datum. Om du gjort egna resultatuppställningar (punkt 13) kan du byta fritt mellan dem.
 2. Uppåtpilen: Flyttar dig uppåt och visar tabellen med en grövre uppställning.
 3. Dubbelpilen: Borrar ner utan kontorubrikerna.
 4. Gaffelpilen: Borrar ner och behåller kontorubrikerna.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

Trendfliken

 1. Trendanalys: Håll musen över en linje i diagrammet för att få fram aktuell trend på den månaden. Du kan även gå till dessa verifikationer genom att välja ”Granska på samma nivå” och sedan ”Detaljer” (28).
 2. Ange medeltalsvärde: Ange värdet för hur långt tillbaka du vill få ett medeltal på de rullande siffrorna.
 3. Månadens utfall.
 4. Rullande siffror: Håll musen över en grön linje i diagrammet för att få fram aktuell trend på den månaden. I detta fall ser vi rullande siffror (medelvärde) från juli och 12 månader tillbaka. Du kan även gå till dessa verifikationer genom att välja ”Granska på samma nivå” och sedan ”Detaljer”. Ställer du dig på sista punkten ser du aktuella rullande siffror.
 5. Senaste budget eller prognos: Visas som en röd linje.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

Kostnadsfliken

Här visas kostnader i procent ställt mot intäkterna.

 1. Aktuellt utfall, intäkt.
 2. Aktuellt utfall, kostnad.
 3. Filtrering av intäkter: Filtrera och välj om du vill välja ut intäkterna att ställa kostnader emot. Inget urval visar alla intäkter.
 4. Prognostiserad intäkt.
 5. Prognostiserad kostnad.
 6. Sortering: Tryck på kolumnnamnet för att sortera på det.
 7. Kostnadsanalys i diagram: Tryck på en rad för att se dess kostnader procentuellt i diagrammen.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

Balansfliken

 1. Expandera kontorubrik: Tryck på plustecknet för att expandera kontorubriken och visa underliggande konton. Du kan förändra och borra i tabellen med (30), (31), (32). Det går att göra egna uppställningar på fliken Kontoplan. Man kan även se detaljerna på Periodens utfall (28).

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

 Kassaflödesfliken

 1. Månadsanalys: Håll musen över en linje i diagrammet på en månad för att se hur alla värden ser ut på den månaden. Vill du se ett specifikt år eller månad, välj det på punkt 8 innan.
 2. Tabellanalys: Möjlighet att analysera vidare och borra ner till kontonivå genom att trycka på plustecknet. I tabellen nedan ser du en grov överblick av likvida medel baserat på inlagda budgetar och prognoser.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

 Anpassa fritt

 1. Val av radrubriker: Du kan välja helt fritt vad du vill se för radrubriker. I detta fall är en resultatuppställning vald med tre nivåer. Dessa val påverkas även i vilken ordning du kryssar i dem.
 2. Val av kolumnrubrik: Här väljer du vilken kolumnrubrik du vill se, exempelvis räkenskapsår vilket gör att vi visar 2022 och 2023 i tabellen.
 3. Tabelluppställning: Valen du gör här ställs upp i tabellen bredvid varandra. I detta fall månadens utfall och månadens budget. Dessa val påverkas även i vilken ordning du kryssar i dem.
 4. Filtrering på kontonivå: Under konto kan du välja om du vill filtrera eller göra urval ned till kontonivå.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Filterpanelen

 1. Urval av år och månad: Gör urval på år och månad för det du vill titta på.
 2. Exkludera innevarande månad: Är inte innevarande månad färdig kan du kryssa i denna för att exkludera den i rapporten. Har du gjort en budget eller prognos kommer den att visas istället.
 3. Lista över bolag: Alla inlästa bolag visas i denna lista.
 4. Dimensioner: I dessa menyer visas alla dina dimensioner, vilka kommer automatiskt med från ekonomisystemet.
 5. Budget- eller prognosunderlag: Här kan du välja en eller flera budget- eller prognosunderlag för att jämföra med aktuellt utfall.
 6. Egna uppställningar: I Vkoll gör man enkelt egna uppställningar under fliken kontoplan för att visa utfallet på olika sätt beroende på vem som ska se rapporten/underlaget. Här skiftar du enkelt mellan dem.
 7. Verifikationsdatum: Lista på bolagen och dess senaste inlästa verifikationsdatum.
 8. Urval på kontorubrik, kontogrupp och kontonivå: Gör urval på det du vill se gällande kontorubrik, kontogrupp och ned till kontonivå.

Detaljer

 1. Sökfunktion för transaktionstexter.
 2. Sökfunktion för verifikationstexter.
 3. Sökfunktion för verifikationsnummer.
 4. Sorteringsfunktion: Tryck på kolumnnamnet på det du vill sortera på. I detta fall är det sorterat på datum.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

 Kontoplan

 1. Val av bolag: Välj vilket bolag du vill arbeta med eller skapa en kontoplan/resultatuppställning från.
 2. Skapa nya uppställningar: Du kan skapa nya uppställningar både för balans- och resultaträkningen.
 3. Justera kontoplan: Välj en kontoplan att justera eller utgå ifrån om du vill skapa en helt ny. Ursprunglig är den som kommer från ekonomisystemet.
 4. Kopiera kontoplan: Kopiera och ge ett namn på den nya kontoplanen du vill skapa. Välj sedan den i listan (punkt 58) för att justera den.
 5. Gruppera konton: Här väljer man ett eller flera konton för att skapa nya grupperingar eller om du vill gruppera in ogrupperade konton. Du kan välja fritt på ett eller fler konton. Använder du sorteringsfunktionen (punkt 65) kan du enklare markera en grupp med konton genom att trycka på första kontot och sista kontot. Tryck sedan på (punkt 61) för att markera alla rader mellan dem.
 6. Snabbmarkering av konton: Funktion för att snabbt markera konton i en grupp där du valt ett konto att utgå ifrån och sedan ett längre ned i listan (punkt 60).
 7. Grupperingsfunktion: När man valt ett konto att gruppera funktionen upp. Tryck på gruppera för att gruppera in eller skapa nya namn på kontogrupper eller kontorubriker (punkt 63 och 64).
 1. Gruppering/flytt av konton i grupp: Här kan du gruppera/flytta ett konto i en befintlig grupp eller skapa en grupp med ett nytt namn. Du behöver ange en sorteringssiffra först. Det är den ordningen som kontogruppen kommer att visas i uppställningarna sedan. Ett tips är att lämna en liten lucka mellan de olika kontogrupperna för eventuella justeringar i framtiden. Efter sorteringssiffran sorteras det på bokstäver så att man kan placera in nya grupper även om man har dåligt med utrymme på sina sorteringssiffror.
 2. Gruppering/flytt av konton under rubrik: Här kan du gruppera/flytta ett konto under en befintlig kontorubrik eller skapa en rubrik med ett nytt namn. Du behöver ange en sorteringssiffra först. Det är den ordningen som kontorubriken kommer att visas i uppställningarna sedan. Ett tips är att lämna en liten lucka mellan de olika kontorubrikerna för eventuella justeringar i framtiden. Efter sorteringssiffran sorteras det på bokstäver så att man kan placera in nya rubriker även om man har dåligt med utrymme på sina sorteringssiffror.
 3. Sorteringsfunktion: Tryck på namnet på den kolumn du vill sortera på för att underlätta grupperingar och namnbyten m.m. Det går att sortera på kontonr, kontogrupp och kontorubrik.
 1. Inkludera summering: Sortera på kontorubrik (punkt 65) och scrolla ned där du vill ha in en summering. Tryck på plustecknet för att inkludera en summering i uppställningen. Den kommer att ge summeringen en .5-ändelse som visar att det är en kumulerad summering från start till den aktuella raden. Vill du ha en delsummering så ändrar du .5 till .1 så summerar den från närmaste ovanstående summering. Du kan även ändra namn på summeringen och trycka på sparaknappen (punkt 68).
 2. Hantera nya konton: Får du utfall på ett nytt konto kommer du se detta som ogrupperat konto i uppställningar. Gå då in på fliken kontoplan. Tryck på namnet kontonummer så ser du alla ogrupperade konton. Du grupperar enkelt in dem i befintliga grupper och rubriker med funktionerna (punkt 60 till 68).
 3. Spara ändringar: Spara dina ändringar du gjort. Den visar även hur många ändringar du gjort. Glöm inte att spara, annars behöver du göra om ändringarna om du byter flik.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Budget

 1. Välj bolag: Välj bolaget som du vill ta fram utfall ifrån till din budget.
 2. Välj dimension: Välj vilken dimension du vill göra budget på eller om du vill göra på enbart konton. Du kan även skapa underlag genom exempelvis kombinering av resultatenhet och projekt. Använd då ctrl-knappen för att sätta en markering framför dessa och välj sedan i rullgardinsmenyerna.
 3. Välj budgetkategori: Välj vad du vill göra budget på, exempelvis konton med utfall, intäkter, kostnader eller annat.
 4. Välj period: Välj period för att hämta det utfallet och konton du vill utgå ifrån.
 5. Visa underlag: Här visas underlaget som du filtrerat på.
 6. Namnge budget: Namnge din budget.
 7. Ange budgetår: Ange ett år för din budget. Har du brutet räkenskapsår anger du avslutande året i rutan.
 8. Bygg underlag: Du kan lägga till och bygga ihop ett underlag med olika perioder från ett år och kombinera med ett annat. Du kan även ”tömma” ett antal månader i en budget eller prognos för att lägga till ackumulerat utfall om behovet finns. Kontakta oss för genomgång så kan vi visa på olika sätt hur man utför detta.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

 Justera

 1. Val av år: För att ta fram räkenskapsårets budgetar och prognoser.
 2. Visa budgetar eller prognoser: Här väljer du om du vill se dina budgetar eller prognoser.
 3. Filtrera på bolag: För att se redan skapade budgetar eller prognoser.
 4. Ladda in önskad budget eller prognos: Den som är mörkblå är den du arbetar med.
 5. Gruppering av konton: Funktion för att gruppera dina konton på kontogruppsnivå om du inte vill göra budget på varje konto. Du kan växla mellan grupperat och detaljerat läge när du arbetar med din budget. Värdena som du lägger in i grupperat läge lägger sig på första kontot i gruppen. Väljer du konto i rullgardinsmenyn (punkt 91) och håller musen över ett konto så ser du vilka konton som ingår i gruppen. Man kan skapa anpassade uppställningar för budgetar och prognoser under fliken kontoplan.
 6. Växla mellan olika resultatuppställningar.
 7. Arbeta med olika delar av budgeten: Om man har en budget med många konton kan man här välja att jobba med olika delar för att få en bättre överblick.
 8. Manuell periodisering: Här gör du en manuell periodisering, fyll i värdet månad för månad i cellerna. När du är klar med justeringen så spara ändringarna.
 1. Addera summa eller ange nytt värde: Funktion för att addera en summa eller ange ett helt nytt värde. Man kan välja att göra en rak fördelning eller göra urval på önskade månader. Vill man få upp den befintliga periodiseringen på kontoraden så välj ”Fördela enligt månadsnyckel” så kommer den upp och visas månadsvis. Du kan förändra den helt efter önskemål bara totalsumman är 100%. Kryssa i ”Nollställ tidigare värden” om du vill ange en ny totalsumma eller kryssa ej i om du vill addera värdet istället.
 2. Historik och ändringar: Håller man över en cell så ser man vem som ändrat den, datum och tidigare värden.
 3. Fritextfält: Ett fritextfält för varje kontorad. När texten är skriven och sparad blir ikonen röd. Håller man muspekaren över den röda ikonen så visas texten i en popupruta.
 4. Justering av värden procentuellt: Val av månad för att justera värden procentuellt. Tryck i månader du vill påverka och kontoraden eller flera kontorader på en gång. Tryck sedan på (punkt 89) Öka/minska och skriv in din önskade justering i procent. Tryck på den gröna bocken för att utföra justeringen. De nya värdena beräknas och de tidigare värdena läggs till i historiken.
 5. Knapp för procentuell justering: Se punkt 88 för förklaring.
 6. Dölj månader: Dölj månader för att få en enkel överblick med årstotalerna. Ändrar man värde i cellen så blir det fördelat med en rak månadsnyckel över året. Du kan fortfarande fördela över månader genom att trycka på ikonen (punkt 85).
 7. Val av visning i rullgardinsmenyer: Du väljer vad du vill visa i rullgardinsmenyerna för att se konton, kontogrupper, resultatenheter m.m. Du kan välja hur många rullgardinsmenyer du vill ha med (punkt 92).
 1. Antal kolumner för rullgardinsmenyer: Välj antal kolumner för rullgardinsmenyerna (91).
 2. Lägg till kontorader: Lägg till kontorader som du vill ha med i budget/prognosen.
 3. Ta bort kontorader: Ta bort en eller flera kontorader som ej ska vara med i budget/prognosen.
 4. Sätt behörighet: Sätt behörighet för vem som ska se eller arbeta med den öppna budgeten eller prognosen. Som standard står det e-postadressen på den som skapat underlaget. När du vill att någon annan ska se prognosen och arbeta med den eller den ska visas för andra i övriga flikar så väljer du ”Alla” i den vänstra rullgardinsmenyn och sätter roller för kollegorna med knappen ”Hantera roller”. Du kan sätta roll för att visa, ändra eller admin. För att budgeten/prognosen ska visas i övriga delar i Verksamhetskoll behöver man trycka på knappen ”Uppdatera Verksamhetskoll” i portalen. Har man schemalagd uppdatering så visas den efter att den har körts klart.
 5. Nedlåsning av budget eller prognos: Nedlåsning av budget eller prognos så ingen justering kan utföras av värden. Man kan skapa en prognos eller budget från en tidigare låst budget.
 6. Skapa kopia av budget eller prognos: Här skapar man enkelt en kopia av en tidigare prognos eller budget. Ange namn och spara så får du upp en ny version som kommer ligga till grund för alla flikar i Verksamhetskoll. Har du skapat din första prognos kommer prognosfunktionen att öppnas (punkt 78). Du behöver sedan bara ändra på värden framåt i den nya prognosen. Det går även att hämta upp ackumulerat utfall så långt bokföringen är färdig. Kontakta oss för genomgång av denna funktion.
 7. Radera budget eller prognos: Funktion för att radera en budget eller prognos.

Generella funktioner

 1. Exportera till Excel, PowerPoint eller PDF: Möjlighet att exportera rapporter och vyer i olika format.
 2. Chatta i Teams: Diskutera med andra kring något i Vkoll där båda ser samma vy.
 3. Datum och tid för senaste laddningen av data: Visar när datan senast uppdaterades i Vkoll.
 4. Prenumerera på en rapport eller vy: Ställ in önskat tidsintervall och innehåll för prenumerationer.
 5. Återställ alla filter: Denna knapp återställer alla filter så att en ny rapport tas fram med nya filterurval.
 6. Bokmärken (personliga): Här kan du spara din rapport och de urval du gjort. Det är ett snabbt sätt att komma tillbaka till en rapport. Du kan även uppdatera ett befintligt bokmärke vid behov.
 7. Navigeringsflikar: Här byter du mellan olika funktioner/rapporter i Vkoll. Dina filterurval följer med på varje flik.

Överblick

 1. Val av år: För att ta fram räkenskapsårets budgetar och prognoser.
 2. Visa budgetar eller prognoser: Här väljer du om du vill se dina budgetar eller prognoser.
 3. Filtrera på bolag: För att se redan skapade budgetar eller prognoser.
 4. Ladda in önskad budget eller prognos: Den som är mörkblå är den du arbetar med.
 5. Växla mellan olika resultatuppställningar.
 6. Arbeta med olika delar av budgeten: Om man har en budget med många konton kan man här välja att jobba med olika delar för att få en bättre överblick.
 7. Visa kommentarer: Här visas en lista med budgeten eller prognosens kommentarer. Tryck på en kommentar för att komma till underlaget.
 8. Filtrera på befintliga dimensioner.
 9. Lista på aktuella budgetar och prognoser: Här ser du vilka budgetar och prognoser som är aktuella i Verksamhetskoll.