Om oss

Logo

Cenrotech

Cenrotech är ett bolag specialiserat på Business Intelligence och har utvecklat Verksamhetskoll till det kraftfulla verktyg det är idag. Vårt engagerade och erfarna team har lång erfarenhet av att arbeta med både Business Intelligence och Verksamhetskoll, vilket ger oss en djup förståelse för våra kunders behov och utmaningar.

Cenrotech och Verksamhetskoll

Med Verksamhetskoll som ett av våra huvudområden har Cenrotech lång och gedigen erfarenhet inom Business Intelligence. Vår kompetens och passion för området har vuxit över åren, och vi ser stor potential i att erbjuda våra kunder lösningar som hjälper dem att fatta välgrundade beslut och förbättra sina affärsprocesser. Vi arbetar nära våra kunder för att utveckla både stora och små standardlösningar samt specialanpassningar av Verksamhetskoll. Genom att fokusera på Verksamhetskoll erbjuder vi en kraftfull och användarvänlig plattform som förvandlar komplexa data till konkreta insikter och hjälper företag att växa och utvecklas.

Verksamhetskoll

Vi har alltid strävat efter att använda standarder och att ha så korta implementationstider som möjligt. Med vår produkt Verksamhetskoll har vi verkligen lyckats sänka tröskeln för företag att komma i gång med Business Intelligence.
Här är en grov uppställning över den kravspec vi satte upp för oss själva, och nu helt uppfyllt, när vi startade utvecklingen för ett antal år sedan:

  • Verksamhetskoll skall vara en komplett standardlösning för ekonomisk uppföljning för resultat, balans, budget och prognoser
  • Det skall inte spela någon roll vilket affärssystem kunden har i sina verksamheter
  • Man skall kunna komma åt Verksamhetskoll oavsett var man är
  • Implementationstiden skall vara under 30 minuter
  • Data skall kunna uppdateras från kundens sida, med drag & drop, närsomhelst eller helt automatiskt enligt kundens önskade intervall.
  • En första demonstration skall alltid kunna hållas med kundens egna siffror
  • Budget och prognos skall vara helt integrerade i systemet och inte behöva använda Excel eller något annat externt system för uppföljning.
  • Det skall inte spela någon roll hur många bolag som ingår i en koncern och allt skall kunna konsolideras med en knapptryckning.