Om oss

Aditor grundades 2005 med huvudkontoret placerat i Kalmar. Idag är vi 20 anställda som arbetar inom ett flertal IT-områden med försäljning, utveckling och support- /konsulttjänster. Detta gör att Aditor enkelt kan hjälpa till med ett större helhetsåtagande när kunden vill ha en bredare lösning. Ni kanske önskar att kunna publicera utvalda nyckeltal på skärmar, visa produktionsdata i produktionsmiljö, eller kanske uppdaterade nyckeltal avseende försäljning på flera geografiskt spridda kontor. Då kan vi ta fram en lösning med alla beståndsdelar och även ta ansvar för hela tekniska lösningen efter leverans.

Aditor och Business Intelligence

Aditor har en väldigt lång historia och hög kompetens inom Business Intelligence. Redan innan vi grundade bolaget Aditor AB 2005 hade vi arbetat med Qlikview och liknande verktyg i flera år och tillgodosett oss stor kompetens inom området som vi såg en stor potential i.
Inom detta, snabbt växande affärsområde har det under åren tagits fram stora som små standardlösningar och specialanpassningar i samråd med våra kunder. Aditor arbetar både nationellt och internationellt. Vårt mest långväga kunduppdrag var i Australien, till landets ledande koncern inom glasförädling, där vi tog fram och implementerade en BI-lösning baserad på Qlikview Enterprise, samt höll utbildningar.

Verksamhetskoll

Vi har alltid strävat efter att använda standarder och att ha så korta implementationstider som möjligt. Med vår produkt Verksamhetskoll har vi verkligen lyckats sänka tröskeln för företag att komma i gång med Business Intelligence.
Här är en grov uppställning över den kravspec vi satte upp för oss själva, och nu helt uppfyllt, när vi startade utvecklingen för ett antal år sedan:

  • Verksamhetskoll skall vara en komplett standardlösning för ekonomisk uppföljning för resultat, balans, budget och prognoser
  • Det skall inte spela någon roll vilket affärssystem kunden har i sina verksamheter
  • Man skall kunna komma åt Verksamhetskoll oavsett var man är
  • Implementationstiden skall vara under 30 minuter
  • Data skall kunna uppdateras från kundens sida, med drag & drop, närsomhelst eller helt automatiskt enligt kundens önskade intervall.
  • En första demonstration skall alltid kunna hållas med kundens egna siffror
  • Budget och prognos skall vara helt integrerade i systemet och inte behöva använda Excel eller något annat externt system för uppföljning.
  • Det skall inte spela någon roll hur många bolag som ingår i en koncern och allt skall kunna konsolideras med en knapptryckning.

Verksamhetskoll och dess utveckling

Det sker en kontinuerlig och rasande snabb utveckling inom BI-området. Verksamhetskoll ligger i absolut framkant och använder sig av Microsoft Power platform för att trygga en standardiserad leverans. Vi satsar väldigt stora resurser på utveckling och är alltid lyhörda för våra kunders önskemål. Vi utvecklar kontinuerligt det perfekta verktyget tillsammans!